Bilglas

Vi byter glas på alla bilmodeller!

Moderna bilar kräver mycket av montör och utrustning. Vi är väl rustade för framtiden med kalibreringskamera för kalibrering av rutor och specialanpassade lokaler med rätt temperatur och luftfuktighet. Dessutom har våra montörer lång och gedigen erfarenhet. Vi byter rutor på samtliga bilmodeller och kan utföra jobbet med en dags framförhållning. Behöver du laga ett stenskott löser vi det under dagen.

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag!